Aktualności Aktualności

Położenie lasów nadleśnictwa

Nadleśnictwo Ełk wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Administracyjnie lasy nadleśnictwa położone są we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie ełckim w gminach: Ełk miasto, Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy; w powiecie giżyckim w gminie Wydminy; w powiecie oleckim w gminie Olecko oraz w powiecie piskim w gminie Orzysz

Siedziba Nadleśnictwa mieści się w miejscowości Mrozy Wielkie w oddziale 1w obrębu leśnego Ełk. Położenie oraz odległości do siedzib organów administracji i instytucji przedstawiają się następująco:

-   Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – 104 km;

-   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie – 155 km;

-   Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 155 km;

-   Urząd Marszałkowski w Olsztynie – 155 km;

-   Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Ełku – 6 km;

-   Urząd Gminy w Prostkach – 20 km;

-   Urząd Gminy w Kalinowie – 29 km;

-   Urząd Gminy w Starych Juchach – 26 km;

-   Urząd Gminy w Wydminach – 40 km;

-   Urząd Gminy w Olecku – 40 km;

-   Urząd Gminy w Orzyszu – 38 km.

Nadleśnictwo Ełk podzielone jest na 3 obręby leśne: Ełk, Pisanica i Jucha II, a te na 16 leśnictw.

Lasy Nadleśnictwa Ełk obejmują swym zasięgiem tereny położone na północy do  jeziora Gawlik, na południu graniczą z miastem Grajewo. Na wschód zasięg sięga do miejscowości Kalinowo i Cimochy, a od zachodu do miejscowości Bajtkowo. Rozrzut kompleksów leśnych jest bardzo duży i sięga około 75 km.

Od północy Nadleśnictwo Ełk graniczy z Nadleśnictwem Olecko i Borki, od wschodu z Nadleśnictwem Szczebra i Augustów, od południa z Nadleśnictwem Rajgród, a od zachodu z Nadleśnictwem Drygały i Giżycko.

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną IBL zamieszczoną w „Zasadach hodowli lasu" lasy nadleśnictwa znajdują się w II Krainie Mazursko-Podlaskiej, w dzielnicy 1 – Pojezierza Mazurskiego w mezoregionie Pojezierza Ełcko - Suwalskiego (obręby: Jucha, Pisanica w całości i część obrębu Ełk) oraz w dzielnicy 5 – Wysoczyzny Bielsko-Białostockiej, w mezoregionie Kotliny Biebrzańskiej (część obrębu Ełk).

Położenie geograficzne terenu nadleśnictwa określają współrzędne:

53o40'    -    54o00'   szerokości geograficznej północnej

22o05'    -    22o48'   długości geograficznej wschodniej