Aktualności Aktualności

Sadzimy lasy

Prawie 55 mln. sztuk sadzonek wyhodowali leśnicy w szkółkach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Z tej liczby ponad 30 mln. drzewek będzie przeznaczonych do posadzenia w tym roku. Odnowi się nimi ponad 4 tysiące hektarów lasu.

Praca wre

Kwiecień to czas bardzo intensywnej pracy leśników. Na przedwiośniu w szkółkach leśnych wyjmuje się sadzonki z gleby. Część z nich przygotowuje się do sadzenia, a część umieszcza w naturalnych chłodniach, czyli dołach wyłożonych lodem przeznaczonych do późniejszych prac. W najbliższym czasie, w zależności od warunków atmosferycznych, będą wykonane również obsiewy szkółek gatunkami iglastymi, głównie sosną i świerkiem oraz liściastymi: dębem, lipą, grabem, brzozą, olszą i innymi.

Sadzonki ze szkółek leśnych są przeznaczane przede wszystkim na potrzeby nadleśnictw, a nadwyżki sprzedaje się innym odbiorcom. Wśród 31 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, w 27 istnieją szkółki leśne, zajmujące łączną powierzchnię ok. 133 hektarów.

Bryłka ma znaczenie i mikoryza też

Od 8 lat w Nadleśnictwie Suwałki, funkcjonuje szkółka kontenerowa produkująca sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Zakryty system korzeniowy sadzonki jest bardzo ważny dla zdrowego i szybkiego wzrostu drzewka, szczególnie w pierwszym okresie wegetacji. Bryłka ziemi, która okrywa system korzeniowy, nie tylko gromadzi substancje mineralne, ale też chroni roślinę przed „stresem” związanym ze zmianą miejsca wzrostu sadzonki, ponieważ inne są warunki glebowe w szkółce, a inne na powierzchni leśnej. Z doświadczenia leśników wiadomo, że sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym przyjmą się w każdych warunkach sadzenia. Szkółka produkuje rocznie blisko 4 mln. szt. sadzonek świerka, dębu, olszy i innych gat. na potrzeby nadleśnictw północno-wschodniej Polski.

Innym sposobem wspierającym małe sadzonki w szybkim rozwoju jest ich mikoryzowanie. Mikoryza to najlepszy pomysł przyrody na szybki wzrost rośliny i jej wyższą zdrowotność. Polega na współpracy korzeni z grzybami. Strzępki grzybni otaczają korzenie i pomagają drzewku w dostępie do składników pokarmowych i wody w glebie. Z kolei grzyb korzysta z części cukrów produkowanych przez roślinę, które pobiera z tkanki korzenia. Leśnicy podpatrzyli przyrodę i sztucznie szczepią sadzonki grzybnią w szkółkach. Takie sadzonki szybciej przyrastają i łatwiej się przyjmują na niektórych powierzchniach trudnych, szczególnie na gruntach porolnych.

Kompetentnie i fachowo

Jeśli aura pozwoli i na szkółkach leśnych nie będzie przymrozków, to w tym miesiącu podlascy i mazurscy leśnicy zaczną sadzić nowy las. Głównymi gatunkami odnawianymi w 2022 roku będą gatunki takie jak sosna, świerk, dąb i brzoza, oraz lipa, wiąz, grab, klon, olsza i inne.

Sadzonka sosny, fot. Aleksandra Adamska

Sadzenie drzewek trzeba przeprowadzić sprawnie, kompetentnie i fachowo. Najczęściej robią to wyspecjalizowani w sadzeniu drzewek pracownicy zakładów usług leśnych. W pierwszej kolejności posadzone zostaną gatunki szybko rozwijające się, takie jak modrzew, brzoza i olsza. Następnie sadzone będą inne drzewa zgodnie z ustalonymi składami gatunkowymi upraw leśnych. Wczesne sadzenie umożliwia roślinom wykorzystanie nagromadzonej w glebie wody po mijającym okresie zimowym. W 2022 roku największe powierzchnie leśne zostaną odnowione w Nadleśnictwach: Drygały, Żednia, Maskulińskie, Giżycko, Augustów i Pisz – średnio ponad 250 ha, a w nadleśnictwach Borki, Czarna Białostocka, Dojlidy, Łomża, Płaska, Supraśl - średnio ok. 150 ha w każdym z nich.

Przygotowanie powierzchni do sadzenia, fot. Anna Jakimiuk

Czy drzewka sadzimy w rządki?

Nie tylko. Glebę przygotowujemy pod sadzenie młodych drzewek również ręcznie, spulchniając ją na obszarze tak zwanych talerzy. Taki sposób przygotowania gleby nie ma nic wspólnego z rządkami i oraniem lasu.

Tam, gdzie tylko to możliwe, leśnicy będą wspierać odnowienie naturalne. Biorąc pod uwagę układ siedlisk, odnowienia naturalne będą stanowiły około 10 procent odnowionej w 2022 roku powierzchni.

Lasów w Polsce przybywa

Ogólna powierzchnia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wynosi ponad 625 000 ha, w tym lasy ogółem stanowią blisko 590 000 ha. Lesistość gmin na terenie RDLP Białystok jest bardzo zróżnicowana. Są gminy typowo leśne, jak np. Białowieża, Płaska, Ruciane-Nida, gdzie prawie całą powierzchnię pokrywają lasy, oraz gminy z dominującym krajobrazem rolniczym, np. Mońki, Dąbrowa Białostocka czy Czyżew.

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec - drewno - tworzący m.in. domy, meble, instrumenty, papier, zabawki i wiele, wiele innych przedmiotów.

Sadzimy 1000 drzew na minutę

Co roku leśnicy sadzą w Polsce ok. 500 mln drzew. W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ok. 30 mln. Od 1945 roku w regionie tym przybyło ponad 220 tys ha lasów. Lasy Państwowe organizują co roku przeróżne akcje m.in.: „1000 drzew na minutę”, "#sadziMY" czy "Łączą nas drzewa", mające na celu skoncentrowanie uwagi Polaków na roli drzew w przyrodzie. Przy okazji takich akcji leśnicy przekazują fachową wiedzę o tym jak prawidłowo posadzić drzewko i jaki potem o nie dbać, zachęcają też do sadzenia na swoich powierzchniach gatunków rodzimych – najlepiej wspólnie z rodziną!


 

Sprzedaż

Mapa lasów

Nadleśnictwa i inne