Sprzedaż

Mapa lasów

Nadleśnictwa i inne

POLECAMY POLECAMY

Powrót

Miejsce na ognisko w Nadleśnictwie Ełk

Miejsce na ognisko w Nadleśnictwie Ełk

W Nadleśnictwie Ełk przygotowano dla Państwa miejsca odpoczynku z możliwością rozpalenia ogniska:

- Miejsce palenia ogniska w leśnictwie Stacze: w oddziale 228-d-00, w miejscu o współrzędnych X: 738503,24 Y: 667719,78

Przy miejscu palenia ogniska w leśnictwie Stacze znajduje się miejsce postoju pojazdów, w którym można zostawić samochód.

 

- Miejsce palenia ogniska na terenie Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego „Malinówka”, znajdujące się w Malinówce Wielkiej 1, 19-300, Ełk (korzystanie możliwe po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w ośrodku zgodnie z cennikiem).

 

- Miejsce palenia ogniska na terenie szkółki leśnej (korzystanie  możliwe do celów edukacyjnych i rekreacyjnych wyłącznie grup zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu Nadleśnictwu Ełk).

 

Przed skorzystaniem z tych miejsc prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami.

Regulaminy są zamieszczone w załącznikach poniżej.