Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Nadleśnictwo Ełk informuje, iż prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami PEFC oraz FSC.

PEFC

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te zostały akredytowane w październiku 2008 r.

Certyfikat ten jest gwarancją prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Wysokie standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące:

 • Zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia
 • Ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej
 • Zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania
 • Zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych
 • Zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie
 • Przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej
 • Wspierania lokalnego rynku pracy
 • Zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • Zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami
 • Uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów

RDLP w Białymstoku uzyskała certyfikat, który jest ważny do 13.11.2026. Aby utrzymać wysoki standard gospodarki leśnej odbywają się coroczne kontrole zgodności z Polskimi Kryteriami Certyfikacji Lasów.

Od dnia 8 listopada 2023r. certyfikatem w systemie PEFC nr BVCPL/PEFCFM/11/1 po raz kolejny zostały objęte 28 Nadleśnictw RDLP w Białymstoku, w tym także Nadleśnictwo Ełk. Przyznany dokument potwierdza, że na terenie nadleśnictw należacych do RDLP w Białymstoku prowadzona jest trwale zrównoważona, proekologiczna gospodarka leśna spełniająca podstawy do przejścia procedury certyfikacyjnej.

FSC

Drugim na świecie, obok PEFC, systemem certyfikacji gospodarki leśnej jest FSC. To skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council®, założonej w 1993 r. w Meksyku.

Celem jej działalności jest popularyzacja przyjętego przez tą organizację sposobu prowadzenia gospodarki leśnej. Początkowo, obszarem zainteresownia FSC była ochrona lasów tropikalnych przed ich eksploatacją.

Obecnie warunkiem otrzymania certyfikatu FSC jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów uzgodnionych przez członków organizacji FSC.

W trakcie Audytów sprawdzane są między innymi:

 1. Przestrzeganie przepisów prawnych i zasad FSC
 2. Odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw
 3. Prawa ludności rdzennej – nie dotyczy warunków Polski
 4. Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników
 5. Korzyści z lasu
 6. Oddziaływanie na środowisko
 7. Plan gospodarowania
 8. Monitorowanie i ocena
 9. Zachowanie lasów o szczególnej wartości
 10. Plantacje

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że został przyznany certyfikat FSC® C168369 o numerze SGSCH-FM/COC-008962 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP. Certyfikat FSC oznacza, że nasze lasy są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.