Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

        Nadleśnictwo Ełk położone jest w zasięgu pięciu obszarów chronionego krajobrazu, które w granicach Nadleśnictwa występują na powierzchni około 50417 ha (na powierzchni około 16936 ha gruntów w zarządzie Nadleśnictwa).

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego

       Funkcjonowanie Obszaru precyzuje uchwała Nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 74, poz. 1295). (wcześniej obowiązujące: rozporządzenie Nr 154 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 198, poz. 3105)).

     Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego o powierzchni 49 297,2 ha. W zarządzie Nadleśnictwa znajduje się obszar o powierzchni 10 889 ha. Obszar  położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim na terenie gmin: Stare Juchy, Kalinowo, Prostki, Ełk i miasta Ełk, w powiecie giżyckim na terenie gmin: Wydminy, Giżycko, oraz w powiecie oleckim na terenie gmin: Świętajno, Olecko.

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich

     Obszar został ustanowiony rozporządzeniem Nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2637).

     Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich o powierzchni 21 153,0 ha, z czego 1 829 ha znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa, położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim na terenie gmin: Biała Piska i Orzysz, w powiecie giżyckim na terenie gmin: Miłki, Wydminy oraz w powiecie ełckim na terenie gmin: Ełk i Stare Juchy.

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich

     Funkcjonowanie Obszaru precyzuje rozporządzenie Nr 156 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 198, poz. 3107).

     Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich o powierzchni 7 423,0 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim na terenie gmin: Kalinowo i Prostki. W zarządzie Nadleśnictwa znajduje się Obszar o powierzchni 2 877 ha.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Legi

     Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie Obszaru jest rozporządzenie Nr 155 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Legi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 198, poz. 3106).

     Obszar położony jest w powiecie oleckim na terenie gmin: Wieliczki i Olecko oraz w powiecie ełckim na terenie gmin: Kalinowo i Ełk. Łączna powierzchnia Obszaru wynosi 8 579,8 ha, z czego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się 3 806 ha. W zarządzie Nadleśnictwa znajduje się Obszar o powierzchni 1 341 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich

     Obszar został ustanowiony rozporządzeniem Nr 134 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 178, poz. 2616), zmieniony rozporządzeniem Nr 97 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 105, poz. 1730).

     Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich, o powierzchni 10.608,0 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim na terenie gminy Prostki oraz w powiecie ełckim na terenie gminy Biała Piska. Obszar nie obejmuje swoim zasięgiem gruntów w zarządzie Nadleśnictwa, w chodzi jedynie w zasięg terytorialny Nadleśnictwa.