Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Ełk

Pomnik przyrody w Leśnictwie Mleczno

         Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na omawianym obszarze dominującą formą ochrony pomnikowej, są pojedyncze drzewa. Przy wyborze drzew, decydujący może być wyróżniający je ich sędziwy wiek, niezwykły kształt, piękno pokroju lub wielkość.

      W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Ełk znajduje się 26 pomników przyrody.

Ochroną pomnikową objęte są następujące gatunki drzew:

dąb szypułkowy – 8 szt.,

lipa drobnolistna – 55szt.,

klon pospolity – 3 szt.,

klon jawor – 2 szt.,

brzoza brodawkowata – 1 szt.,

żywotnik olbrzymi – 1 szt.,

topola biała – 4 szt.,

buk zwyczajny – 3 szt.

Na gruntach pod zarządem Nadleśnictwa, znajduje się jeden pomnik przyrody – pojedyncze drzewo dąb szypułkowy (zdjęcie główne) w Leśnictwie Mleczno - Rozporządzenie Wojewody Suwalskiego nr 6/93 z dnia 18.01.1993r. w sprawie uznania za pomniki tworów przyrody i ich skupień (Dz.Urz.Woj. Suw. nr 2 poz. 11).(nr rej. wojew. 327).