Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Teren monitorowany

 

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA EŁK

 

Pod zarządem Nadleśnictwa Ełk znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia Nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ełk z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu stosowanego przez Posterunek Straży Leśnej w Nadleśnictwie Ełk”. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych (ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 788 ze zm.)).

Administratorem Danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) jest Nadleśnictwo Ełk.

Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem wypadku, gdy zarejestrowane dane stanowią dowód w sprawie popełnienia czynu zabronionego. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.