Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkowanie lasu

Nadleśnictwo Ełk prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, której zasady określa „Polityka leśna państwa" przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 22.IV.1997 roku. Realizacja celów i zadań polityki leśnej wymaga opracowania długookresowych programów wykonawczych, które określą niezbędne rozwiązania gospodarcze, organizacyjne, ekonomiczne i prawne. Zgodnie z przepisami Ustawy o lasach, głównym celem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

      Zatem pozyskanie drewna to nie tylko zaspokajanie potrzeb rynku drzewnego, ale przede wszystkim jest konsekwencją działań ściśle związanych z hodowlą i ochroną lasu. Surowiec drzewny pozyskiwany jest m.in. w ramach tzw. cięć pielęgnacyjnych, polegających na zmniejszaniu konkurencji o pokarm, wodę i światło między drzewami podczas ich wzrostu. Podczas takiego zabiegu zostawia się  najsilniejsze i najzdrowsze drzewa, natomiast te słabe, chore  i zdominowane- usuwa się. Niejednokrotnie zdarza się, że drzewa są atakowane przez owady i grzyby. Słabe i niezdolne do regeneracji drzewa, które są siedliskiem szkodliwych organizmów rozprzestrzeniających się na inne drzewa, usuwa się w ramach tzw. cięć sanitarnych przygodnych. Pozwala to utrzymać las w dobrej kondycji zdrowotnej. Trzecim głównym powodem usuwania drzew jest ich tzw.  wiek rębny czyli wiek dojrzałości drzewostanu do odnowienia. Pozyskanie drewna z drzewostanów dojrzałych do wyrębu nazywa się cięciami rębnymi, natomiast pozyskanie drewna w czasie pozostałych faz rozwojowych drzewostanu nazywa się cięciami przedrębnymi.

      Nadleśnictwo Ełk pozyskuje około 116 tysięcy metrów sześciennych drewna iglastego i liściastego rocznie. Klasyfikacja i sortymentacja drewna odbywa się w lesie przy pniu przez wysoko wykwalifikowanych pracowników terenowych (leśniczych i podleśniczych).

Średnie roczne pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Ełk:

a)      etat cięć w użytkowaniu rębnym: 68 tys. m3

b)      etat cięć w użytkowaniu przedrębnym: 48 tys. m3

fot. Jacek Pieklarz
      Nadleśnictwo Ełk w ramach dbałości o środowisko stosuje zrywkę (transport drewna okrągłego z miejsca pozyskania do miejsca załadunku) półpodwieszoną i nasiębierną.  Zakazana jest zrywka wleczona, która wywiera negatywny wpływ na środowisko. Ciągnąc drewno całą jego powierzchnią po ziemi, zrywkarz  powoduje przemieszczenie się powierzchniowych partii gleby. W konsekwencji dochodzi do zniekształcenia terenu, przyspieszonych procesów erozji gleby, niszczenie runa leśnego itd.

 
      Zrywka półpodwieszona polega na przetransportowaniu ściętego drzewa unosząc jego odziomek do góry i ciągnąc jego wierzchołek po ziemi.

      Zrywka nasiębierna polega na transporcie drewna przy użyciu specjalistycznego sprzętu (np. ciągników zrywkowych typu forwarder). Transportowany ładunek nie ma styczności z ziemią tym samym ogranicza się uszkodzenia powierzchni runa leśnego.  

      Wychodząc naprzeciw potrzebom Lasów Państwowych Nadleśnictwo Ełk korzysta z usług Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku wykorzystującego w swoich pracach pozyskaniowych zestaw dwóch maszyn leśnych typu  HARVESTER i FORWARDER firmy Valmet.  Maszyny te charakteryzuje duża wydajność. Miesięcznie zestaw taki jest w stanie pozyskać od 2 do 2,2 tysięcy metrów sześciennych drewna (w drzewostanach jednogatunkowych i jednowiekowych). Klimatyzowane i odpowiednio wyciszone kabiny harvestera i forwardera podwyższają warunki i bezpieczeństwo pracy. Wykorzystując tego typu maszyny do pracy w pozyskiwaniu drewna rozwiązujemy w dużej mierze problem deficytu siły roboczej w lasach.