Aktualności Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie zniesienia obszarów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Ełk

Nadleśnictwo Ełk, po przeprowadzeniu szczegółowych lustracji terenowych stwierdziło, że cmentarz (0,32 ha) zlokalizowany w leśnictwie Helmany (oddział 112b) położony jest w granicach ekosystemów referencyjnych (ONG). W celu utrzymania powagi tego miejsca, a także zapewnieniu bezpieczeństwa osób odwiedzających mogiły, należy usunąć drzewa niebezpieczne (obumarłe, obumierające oraz uszkodzone). Co więcej, w granicach powierzchni referencyjnych (ONG) na terenie leśnictwa Nowa Wieś oddział: 188a o pow. 1,62ha, 188b  o pow. 1,87ha oraz 188l o pow. 0,59ha znajdują się drzewa potencjalnie niebezpieczne (około 20 sztuk), które są pochylone zarówno w kierunku drogi krajowej nr 16, jak i linii kolejowej Oszysz -Ełk. Okresowy przegląd powyższych powierzchni z możliwością usuwania drzew niebezpiecznych pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym oraz osobom przebywających na cmentarzu. W związku z powyższym Nadleśnictwo Ełk poddaje 30- dniowym konsultacjom społecznym w/w powierzchnie. Po upływie 30 dni oraz zapoznaniu się z uwagami strony społecznej, Nadleśnictwo Ełk podejmie decyzję o ewentualnym usunięciu z wykazu ekosystemów referencyjnych ww. powierzchni.


 

Sprzedaż

Mapa lasów

Nadleśnictwa i inne