Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łowiectwo

Podstawowym zadaniem racjonalnie prowadzonej gospodarki łowieckiej przez Nadleśnictwo Ełk jest dostosowanie liczebności populacji zwierzyny, do określonej zasobności bazy pokarmowej łowiska oraz regulacja tej liczebności do stanu umożliwiającego osiągnięcie zamierzonych celów w hodowli lasu.

    W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Ełk gospodarka łowiecka prowadzona jest przez 10 kół łowieckich, które dzierżawią 17 obwodów: 2 obwody leśne i 15 obwodów polnych.


   Głównymi  gatunkami zwierząt łownych bytujących w Nadleśnictwie Ełk są: sarna, dzik  i jeleń oraz w mniejszym zakresie zwierzyna drobna. Od kilku lat stany liczebne zwierzyny grubej rosną.
 

fot. Przemysław Żochowski

      Nadleśnictwo Ełk  realizuje cele związane z właściwym zagospodarowaniem łowisk (wprowadzamy trwałe elementy takie jak: poletka żerowe, zgryzowe, utrzymywanie w pełnej sprawności łąk śródleśnych i przyleśnych, wprowadzamy rodzime dzikie drzewa owocowe itp.).