Położenie

Nadleśnictwo Ełk wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Administracyjnie lasy nadleśnictwa położone są we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie ełckim w gminach: Ełk miasto, Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy; w powiecie giżyckim w gminie Wydminy; w powiecie oleckim w gminie Olecko oraz w powiecie piskim w gminie Orzysz

Historia

Najstarsze wzmianki dotyczące dzisiejszych ziem Ełckich odnajdujemy w kronikach Jana Długosza. Znajdowane informacje dotyczące lasów są bardzo fragmentaryczne. Dotyczą głównie wzmianek odnośnie przerzedzania lasów i zmian ich składu gatunkowego.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.